کودکان به اسباب بازی های ماشینی بسیار علاقمند هستند. وقتی خود کودک ماشینش را بسازد حس خودکفایی او تقویت می شود. همچنین کمک قابل توجهی به تقویت دست‌ورزی او خواهد شد. کنجکاوی کودک باعث می شود که معمولا قطعات اسباب بازی ها را از هم باز کند.این محصول می‌تواند بازی مناسبی برای تقویت حس کنجکاوی کودکان باشد.

اسباب بازی بیل مکانیکی تکتاز با بسته بندی توری دارای یک عدد پیچ گوشتی، قطعات یک بیل مکانیکی زیبا و یک عروسک راننده سیبیل قشنگ است و کودک از بازی با آن حتما لذت خواهد برد.